સ્વતંત્રતા દિવસ: Quotes, Wishes, Shayari, Slogan, and Status in Gujarati

સ્વતંત્રતા દિવસ 2022: Quotes, Wishes, Shayari, Slogan, and Status in Gujarati

૧૫ મી ઓગષ્ટ 1947 ના રોજ આપણો ભારત દેશ અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આઝાદ થય અને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી હતી, તેથી દરવર્ષે સ્વતંત્રતા દિવસ ૧૫મી ઓગષ્ટ ના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે 2022માં ભારત 76માં સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરશે. આ રાષ્ટ્રીય પર્વના દિવસે હું તમારા માટે બેસ્ટ Happy Independence Day Quotes in Gujarati અને 15 August …

સ્વતંત્રતા દિવસ 2022: Quotes, Wishes, Shayari, Slogan, and Status in Gujarati Read More »