Junior Clerk / Talati / Constable Quiz 30

1. '૧૫ મી ઓક્ટોબર' કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

Correct! Wrong!

2. 'નગરનો કચરો નગરબહાર ખાડાઓમાં ફેકવાની પ્રથા સૌ કયા દેશમાં શરૂ થઇ હતી ?

Correct! Wrong!

3. 'કયા દેશમાં ટીવી વસાવવા માટે લાયસન્સની જરૂર પડે છે ?

Correct! Wrong!

4. 'પ્રસિદ્ધ 'બાલારામ પેલેસ' કયા જિલ્લામાં આવેલો છે ?

Correct! Wrong!

5. 'કાચબો' કયા પ્રકારનું પ્રાણી છે ?

Correct! Wrong!

6. 'જમીન તથા પાણી બંનેમાં રહી શકે તેવા પ્રાણીઓને કયા નામથી ઓળખાય છે ?

Correct! Wrong!

7. ગુજરાતનું રાજ્યપ્રાણી કયું છે ?

Correct! Wrong!

8. 'પરદેશથી આવતા પક્ષીઓને કયા નામથી ઓળખાય છે ?

Correct! Wrong!

9. કયું બંદર ભારતનું બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું બંદર છે ?

Correct! Wrong!

10. કચ્છના કયા પ્રદેશનું ઘાસ એશિયાનું સૌથી ઊંચું ઘાસ છે ?

Correct! Wrong!

11. 'પીરોટન ટાપુ કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?

Correct! Wrong!

12. 'કચ્છનું કયું સ્થળ સૌથી મોટા સુરખાબનગર તરીકે જાણીતું છે ?

Correct! Wrong!

13. 'એશિયામાં સિંહોનું એકમાત્ર અભ્યારણ્ય કયું છે ?

Correct! Wrong!

14. 'બાપુ ગયાધાની એવોર્ડ' નીચેના પૈકી કયા કારણસર આપાય છે ?

Correct! Wrong!

15. રક્તવાહિનીઓ શરીરમાં શાની સાથે જોડાયેલ હોય છે ?

Correct! Wrong!