Junior Clerk / Talati / Constable Quiz 16

1. "ઊઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો" આ ઉક્તિ કોની છે ?

Correct! Wrong!

2. "જય જગત" આ સૂત્ર કોનું છે ?

Correct! Wrong!

3. 'મારે મન ઈશ્વર એ સત્ય છે અને સત્ય એ જ ઈશ્વર છે' આ ઉક્તિ કોની છે ?

Correct! Wrong!

4. 'જય જવાન જય કિસાન' આ ઉક્તિ કોની છે ?

Correct! Wrong!

5. હવે પછી કોઈને સ્વેચ્છાએ જોડણી કરવાનો અધિકાર નથી' - આ વિધાન કોનું છે ?

Correct! Wrong!

6. "જ્યાં ડર નથી ત્યાં ધર્મ નથી " આ ઉક્તિ કોની છે ?

Correct! Wrong!

7. 'ચાલો દિલ્લી આ સૂત્ર કોને આપ્યું ?

Correct! Wrong!

8. 'મારું જીવન એ જ મારો સંદેશ એ કોની ઉક્તિ છે ?

Correct! Wrong!

9. 'મારા નગરમાં યુદ્ધના નગારા ક્યારેય વાગશે નહિ એવું કયા રાજાએ જાહેર કર્યું હતું ?

Correct! Wrong!

10. 'ચાણક્યનું બીજું નામ શું હતું ?

Correct! Wrong!

11. 'મૌર્ય સમ્રાટ અશોકના પિતા કોણ હતા ?

Correct! Wrong!

12. 'મહાભારતના રચનાકાર કોણ છે ?

Correct! Wrong!

13. 'મહાત્મા ગાંધીજીની આત્મકથાનું અંગ્રેજીમાં રૂપાંતર કરનાર ગુજરાતી કોણ હતા ?

Correct! Wrong!

14. 'મહાત્મા ગાંધીને મહાત્માનું બિરુદ કોને આપ્યું ?

Correct! Wrong!

15. 'તમે ભલે દુબળા હો પણ કાળજું વાઘ અને સિંહનું રાખો.' આવું કહેનાર નેતા કોણ હતા ?

Correct! Wrong!